Samenwerking welzijnsorganisatie Alcander en Repaircafé Parkstad Limburg een feit

Heerlen, 15 februari 2013. Wanneer je in dezelfde regio afzonderlijk activiteiten ontplooit waarvan de doelstellingen wel heel erg met elkaar overeenkomen, is het alleen maar goed krachten te bundelen en te kijken wat je samen kunt doen. Althans dat vonden Leo Kruijt, directeur-bestuurder en Ank Thissen, manager, beiden van Alcander in gesprek met Remco Wijckmans, coordinator van Repaircafé Parkstad Limburg toen zij elkaar halverwege januari ontmoette voor een gesprek.

Impuls Dienstencentrum Bocholtz
Het contact dat hieruit is voortgekomen krijgt meteen vorm op zaterdag 23 februari aanstaande in Bocholtz in het Dienstencentrum Op de Boor. Dan organiseert Repaircafé Parkstad Limburg namelijk in samenwerking met de samenwerkingsgroep Alcander en Impuls een bijeenkomst om oud goed te repareren. Iedereen die iets te repareren heeft of zomaar een kijkje wil komen nemen is van harte welkom van 13.00 – 16.30 uur in Bocholtz, Impuls Dienstencentrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351GN.


Grotere kaart weergeven

Duurzaamheid
Tijdens deze bijeenkomst staan deskundige vrijwilligers zoals elektromonteurs, computerdeskundigen, fietsenmakers, naaisters e.d. klaar om gebruiksgoederen te redden van de vuilnisbak. Hiermee wordt een poging gedaan om de immense afvalberg in onze regio te verminderen. En te besparen op kostbare grondstoffen enenergie en dus uiteindelijk CO2 uitstoot. Tevens heeft het Repaircafé een heel sociaal karakter: het brengt mensen uit de buurt bij elkaar. Het stimuleert het buurtgevoel, het ‘wij’ gevoel, Helaas schiet het Repaircafé zelf tekort in locaties. Door de samenwerking met Alcander komt hier nu verandering in en krijgt Bocholtz op 23 februari aanstaande de primeur!

Vrijwilligers
De reparateurs van het Repaircafé zijn vrijwilligers en allen woonachtig in- en om Parkstad. Elke laatste zaterdag van de maand is er een Repaircafé bijeenkomst op steeds een andere locatie. Repaircafé Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het gebied van elektrotechniek en computers. Maar ook naaisters, timmermensen, fietsenmakers of andere geinteresseerden zijn van harte welkom. Samen met Alcander willen zij zoveel mogelijk vrijwilligers bereiken en met elkaar verbinden.

Non profit
Repaircafé is een non-profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn Repaircafé’s in het hele land en zelfs ook al in het buitenland. Repaircafé Parkstad Limburg is een
werkgroep van Parksjtad Transition Town.


Voor meer informatie: . Bellen kan met Remco Wijckmans, telefoon 06-53562168 of Janine Muijlkens, telefoon 06-54662048.

Vergelijkbare berichten