Sceptische Argumenten en Wat de Wetenschap Zegt

Volgens de sceptici Uit onderzoek blijkt
1 “Het is de zon” Over de laatste 35 jaar van opwarming laat de zon een lichte afkoelingstrend zien. De zon en het klimaat zijn tegengestelde richtingen opgegaan.
2 “Wat kan klimaatverandering in het verleden ons vertellen over aardopwarming?” Natuurlijke klimaatverandering in het verleden bewijst dat het klimaat gevoelig is voor een verstoring van de energiebalans. Wanneer de planeet hitte opneemt zal de wereldwijde temperatuur stijgen. Op dit moment verstoort CO2 de energiebalans door middel van een versterkt broeikaseffect. Klimaatverandering in het verleden verschaft dus juist bewijs voor de gevoeligheid van het klimaat voor CO2.
3 “Is er wetenschappelijke overeenstemming over klimaatverandering?” Het is de officiële positie van de wetenschapsacademies van 19 landen en vele wetenschappelijke organisaties die klimaatwetenschap bestuderen dat mensen de oorzaak zijn van aardopwarming. Ongeveer 95% van de actieve klimaatwetenschappers die actief publiceren over klimaat zijn het eens met deze consensus positie.
4 “Warmt de aarde nog steeds op?” De laatste 12 maanden (juli 2009 t/m juni 2010) zijn de warmste sinds we met meten zijn begonnen.
5 “Hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen?” Hoewel er onzekerheden zijn bij het gebruik van klimaatmodellen, slagen ze erin het klimaat uit het verleden goed te reconstrueren. Voorspellingen die een tijdje eerder zijn gedaan blijken overeen te komen met latere waarnemingen.
6 “Zijn temperatuurmetingen betrouwbaar?” Temperatuurmetingen die aan alle voorwaarden voldoen geven in steden, op het platteland, in oceanen en vanuit satellieten allemaal hetzelfde beeld: de aarde warmt op.
7 “Is de opwarming van de aarde gestopt in 1998?” 2005 was het warmste jaar ooit, 2009 was het op één na warmste.
8 “Hebben wetenschappers in de jaren 70 beweerd dat er een ijstijd aankwam?” Ook in de jaren 70 was in het overgrote deel van alle klimaatonderzoeken sprake van opwarming. Een op handen zijnde ijstijd bestond voornamelijk in de verbeelding van de media.
9 “Groeit het Zuidpoolijs aan of niet?” Alles bij elkaar genomen neemt de totale ijsmassa op en rond de Zuidpool af en de gemiddelde temperatuur op de Zuidpool stijgt.
10 “Komt de toename van CO2 door de temperatuurstijging?” Er is geen tijdsverschil tussen de recente CO2-stijgingen en de huidige opwarming.
11 “Gaan we een nieuwe ijstijd tegemoet?” We kunnen ons beter druk maken over de gevolgen van de opwarming van de aarde in de eerstkomende 100 jaar, dan over een ijstijd die meer dan 10.000 jaar in de toekomst ligt.
12 “Heeft opwarming van de aarde ook voordelen?” Opwarming van de aarde zal steeds grotere negatieve gevolgen hebben voor voedsel, water, veiligheid en milieu.
13 “Klopt Al Gore’s film “An Inconvenient Truth”?” Hoewel er een aantal fouten in de film zitten, komen de hoofdlijnen (bewijs dat de mens opwarming veroorzaakt en de gevolgen daarvan) overeen met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
14 “Bewijst een strenge winter dat de aarde niet opwarmt?” Als het ergens kouder dan normaal is, zegt dat nog niets over de lange-termijntrend van de gemiddelde temperatuur op aarde.
15 “Was 1934 het warmste jaar ooit?” 1934 is het warmste jaar dat ooit in de VS is gemeten, maar de VS beslaat slechts 2% van het aardoppervlak. Over de hele wereld genomen is het recordjaar 2005 (bron: NASA).
16 “Wordt opwarming veroorzaakt door kosmische straling?” Gedurende de laatste 30 jaar is er geen enkele correlatie tussen de hoeveelheid kosmische straling en de temperatuur op aarde.
17 “Bestaat er verband tussen orkanen en opwarming?” Het is nog niet duidelijk of opwarming meer orkanen veroorzaakt, maar we vinden steeds meer bewijs dat het de kracht van orkanen vergroot.
18 “Zeespiegelstijging wordt overdreven” De zeespiegel wordt gemeten met diverse verschillende methoden (sedimentkernen, getijmeters, satelliet metingen) waarvan de resultaten allen nauwe overeenkomsten vertonen. Uit deze metingen blijkt dat de zeespiegel stijgt, en dat de snelheid waarmee dit gebeurt blijft toenemen.
19 “Wordt de opwarming van de aarde overschat door de verstedelijking van meetlocaties?” Hoewel stedelijk gebied warmer is dan het omliggende platteland, is dit verschil voor het berekenen van de hoeveelheid opwarming niet of nauwelijks van belang. Ook verstedelijking van meetlocaties heeft vrijwel geen effect op gereconstrueerde temperatuurreeksen.
20 “Mars warmt ook op, de ijskappen smelten daar ook” Het klimaat op Mars wordt vooral bepaald door stofstormen, en er is weinig bewijs dat Mars op de langere termijn aan het opwarmen is.
21 “Is de huidige opwarming een natuurlijke cyclus?” De 1500-jarige Dansgaard-Oeschger-cyclus komt alleen op het noordelijk halfrond voor en gaat altijd gepaard met een afkoeling op het zuidelijk halfrond. De huidige opwarming vindt plaats op beide halfronden.
22 “Is menselijke uitstoot van CO2 slechts een fractie van de natuurlijke uitstoot?” In de natuur is afgifte en opname van CO2 met elkaar in evenwicht. Door menselijke uitstoot raakt dit evenwicht verstoord en is de hoeveelheid CO2 gestegen tot een hoogte die we al minstens 800.000 jaar niet meer hebben meegemaakt.

© Copyright 2011 John Cook
Gepubliceerd met toestemming.
Bron: http://www.skepticalscience.com/translation.php?lang=15


John Cook heeft in december 2010 een 16 bladzijde tellend wetenschappelijke handleiding voor “global warming” scepticisme uitgebracht.

Voor meer informatie of opmerkingen over deze handleiding, surf naar www.skepticalscience.com
Vertaald door Stefaan Depraetere
Download Guide_Skepticism_Dutch

Wetenschappelijk scepticisme is gezond. Sterker nog, wetenschap zelf is sceptisch. Echt scepticisme betekent het nauwkeurig onderzoeken van alle bewijzen alvorens een conclusie te trekken. Wanneer je echter naar de argumenten kijkt die aangehaald worden door “klimaatsceptici” dan zie je vaak dat ze zeer selectief omgaan met bewijzen waarbij gegevens die niet in hun kraam passen verworpen worden (het zgn. Cherry picking of kersen plukken). Dit is geen scepticisme: dit is het negeren van feiten en wetenschap.
Deze gids kijkt zowel naar de bewijzen van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering als naar de manier
waarop argumenten van ‘klimaatsceptici’ misleidend kunnen zijn door te focussen op kleine stukjes van de puzzel i.p.v. op het volledige beeld.

Wat betekent sceptisch zijn?
Kersen plukken?

Selectief kersen
plukken zou je
kunnen doen
besluiten dat je
hier een blauwe
kersenboom
hebt…
Maar wat vertelt
het volledige
plaatje je?

Vergelijkbare berichten