Secretaris gezocht voor Parksjtad in Transitie

secretarisWie heeft er tijd en zin om het secretariaat te voeren voor Parksjtad in Transitie (PiT)?

PiT is een organisatie van verontruste burgers die zich willen inzetten om de maatschappij duurzamer te maken.
In de stichting statuten staat een nogal ingewikkelde omschrijving:

“Stichting Transition Town Parksjtad heeft tot doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-, economische- en voedselproblematiek
het stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord,
het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burgers binnen deze gemeenschap,
het versterken van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen.”

Dat is een ambitieuze omschrijving voor een burgerinitiatief maar het geeft de ruimte om uit te groeien.

Op dit moment hebben we 4 werkgroepen namelijk:

  • Repair Café houdt 9x per jaar een reparatie ochtend of middag
  • Permacultuur verzorgt presentaties, moestuincursus en ontwikkeld een permacultuur proeftuin: Dobbeltuin in Meezenbroek Heerlen
  • Secretariaat verzorgt onder andere de inkoop en verkoop van boeken, brochures, enzovoort
  • Vredesburo staat met standmateriaal op festivals en manifestaties

Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor zijn eigen reilen en zeilen.

Meer informatie vind je op: Parksjtad in Transitie en ANBI
Voor de volledige stichting statuten zie: oprichtingsakte Stichting Transition Town Parksjtad

Taak omschrijving:
De secretaris:

  • houdt de ledenlijst van de stichting bij
  • Doet de verslaglegging
  • Verstuurt de uitnodiging voor het vergader moment
  • Bereidt, samen met de voorzitter, de vergadering voor en houdt bij of de actiepunten tijdig opgevolgd worden

Meer info of geïnteresseerd, neem dan contact op met
Leo de Groot
email: ljm.degroot@ telfort.nl
telefoon: 06-47311049

We-want-you

Vergelijkbare berichten