Sfeervolle Franciscusviering en interessante Café Mondiaal

Op dinsdag 6 oktober vond in de Andreaskerk (Heerlerbaan) de vierde Franciscusviering plaats en in het verlengde daarvan de 67ste Café Mondiaal.

De Franciscusviering was op zich ‘godsdienstig’ met een schriftlezing, een tekst uit het evangelie volgens Lucas en ‘kerkelijke’ liederen gezongen door Marie-José Becholtz onder begeleiding van Tonny Dudink aan het orgeltje.

Pastoor Harry Notermans plaatste de Franciscusviering wel mee in deze tijd. Hij verhaalde over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en gaf daar belangrijke overdenkingen mee. Maar wellicht nog meer in de geest van de Heilige Franciscus was de samenvatting die Harry Notermans gaf van de nieuwe brief (encycliek) Fratelli tutti van naamgenoot paus Franciscus. Uit deze brief blijkt maar weer hoe sociaal bewogen en begaan met moeder aarde deze paus is. Zijn boodschap is zeer inspirerend en verdient zeker navolging. De viering werd door 25 personen bijgewoond.

Na een kwartiertje pauze startte om 20.00 uur de Café Mondiaal met als gespreksthema het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

Eerst gaf wethouder Charles Claessens een inleiding over wat zijn beleid op hoofdlijnen is (een korte samenvatting van wat hij verleden jaar ook naar voren bracht). Daarna ging hij in op een tiental thema’s waar hij de vorderingen aangaf. Natuurlijk is nog niet alles gerealiseerd, maar wat er wel gebeurt is op zich best indrukwekkend.

Specifiek aandacht gaf hij aan de noodzakelijke energietransitie waarbij de gemeenten en de provincie in de Regionale Energiestrategie RES Zuid-Limburg samenwerken. Om de klimaatverandering nog proberen te verminderen moeten wij minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dat kan door meer wind- en zonne-energie op te wekken. Zo wordt de aanleg van zonnepanelen gestimuleerd en zoekt Claessens ook nog een plek voor een paar windmolens in Heerlen-zuid. Ook het gebruik van aardwarmte in het Mijnwaterproject kwam aan de orde.

Na zijn opsomming was er gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd veelvuldig gebruik gemaakt. Het werd dus vooral Charles die antwoorden gaf en niet zo zeer, zoals normaal gebruikelijk bij Café Mondiaal een gesprek onderling.

Zo waren er enkelen die aandacht vroegen voor de energetisch slechte toestand van veel oudere woningen. Daar moet toch echt wat aan gebeuren. Daar was de wethouder het volledig mee eens, maar dat het verduurzamen van huizen, onder andere door ze beter te isoleren of zelfs te renoveren of te slopen met nieuwbouw, niet gemakkelijk gaat, zei hij er ook bij. Op Parkstad-niveau is dat een opgave van duizenden woningen en dit moet voor een belangrijk deel worden gedaan door de woningcorporaties waarbij dan de huurders niet altijd even enthousiast zijn. (omdat ze forse stijging van woonlasten vrezen).

Hij noemde ook het nieuwe informatiecentrum voor woningbezitters om hun huis energievriendelijker te maken. Daarbij vindt hij het jammer dat deze WoonWijzerWinkel uit kostenoverwegingen op de Rodaboulevard is gekomen en niet op de Woonboulevard.

Ook werd er natuurlijk ook even stilgestaan bij Heerlen Fairtrade-gemeente. HeerlenMondiaal (Parksjtad in Transitie is een van de groepen) heeft zich hiervoor ingezet en duurzaamheidsambtenaar Jack Theunissen heeft hierover ook nog even een toelichting gegeven.

Al met al een bijzonder informatieve avond, die zeker mee slaagde door de enthousiaste uitleg van een gedreven wethouder Charles Claessens.

Daarom waren de maximale 30 aanwezigen best heel tevreden.

Vergelijkbare berichten