| | |

Shell Must Fall actie bij ABP Heerlen 2


Klimaatcoalitie Parkstad voert actie bij de hoofdingang van het ABP!

18 mei is de aandeelhoudersvergadering van Shell. Deze dag laten wij niet ongemerkt voorbij gaan, maar wij willen het ABP wakker schudden en laten weten dat wij het niet eens zijn met het gevoerde beleid. Haal ONS geld uit de fossiele industrie! Kom ook en strijd samen met ons voor een duurzaam beleid!

ABP belegt 17,4 miljard euro in de fossiele industrie, dat is 64% van de totale energieportefeuille. Onderdeel van die beleggingen zijn zo’n 300 kolen-, olie- en gasbedrijven waaronder: Shell, BP, ExxonMobil en Total. Hiermee draagt ABP dus actief bij aan de instandhouding van het huidige systeem van energievoorziening. In dit huidige systeem komt 93% van alle energie die we verbruiken komt voort uit fossiele
brandstof.

Waarom een Shell actie bij het ABP?
ABP heeft als overtuiging dat zij verandering van binnenuit willen bewerkstelligen bij bedrijven in de fossiele industrie. Toch laat de werkelijkheid zien dat als er voor verandering gestemd kan worden ABP het laat afweten.
In de aandeelhoudersvergadering van Shell wordt al enkele jaren een resolutie ter stemming gebracht van het aandeelhouderscollectief Follow This. Deze resolutie eist dat Shell doelen gaat stellen die in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Het Parijs-akkoord is onderdeel van een internationaal klimaatverdrag dat op 12 december 2015 gepresenteerd is. Belangrijkste doelstelling is de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. ABP stemt al jaren tegen deze resolutie of onthoudt zich van stemmen.

Op 18 mei komt Shell ook met een eigen beleidsplan dat desastreus is voor onze planeet. Hier mag ABP nu dan wél een keer met volle overtuiging NEE op stemmen.

De klimaatcoalitie heeft een 8-tal eisen opgesteld voor de 7 gemeenten die onderdeel uitmaken van Parkstad. Deze actie sluit aan bij onze eis voor een fossiel vrij Parkstad. Overheids- en pensioengeld hoort niet thuis in aardolie, aardgas en steenkool.

Strijd samen met ons tegen ABP en Shell! Teken onderstaande petitie en kom 18 mei naar het ABP kantoor in Heerlen.
Teken de petitie: https://gofossilfree.org/nl/abp/#teken

Deze actie voeren we in samenwerking met Code Rood (de initiatiefnemer van Shell Must Fall) en Fossielvrij Nederland.

Corona
Helaas is COVID-19 nog altijd een feit. Hierom vragen we iedereen om de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Vergelijkbare berichten