| | | | | | |

Stadswerkplaats bij iba-parkstad ingediend

Het nieuwe project van Parksjtad in Transitie, “De Stadswerkplaats”, is bij iba-parkstad ingediend bij het onderdeel ‘Bewoners maken Parkstad’.

De Stadswerkplaats is het eerste en originele plan van Parksjtad in Transitie in de zoektocht naar een vaste plek. Die vaste plek is ondertussen gevonden echter niet geschikt voor een echte werkplaats. Voor het windmolenproject van Repair Café is dit echter onontbeerlijk. Dit meegenomen en met het oog op onze doelstellingen is het plan herschreven met een grotere opzet en wel Parkstad gemeente breed. In dit plan werken diverse organisaties, scholen, bedrijfsleven en gemeente aan een breed aanbod van technische faciliteiten. Een plek voor ontwikkeling en ontplooiing, voor jong en oud, autochtoon of migrant. Duurzaamheid en sociale cohesie gelden als de basiswaarden: waar je kennis kunt opdoen maar ook achterlaten, waar de buurman je basis houtbewerking kan leren maar waar een buurtgenoot je ook kan leren programmeren of helpen met de bouw van een 3D printer.

Remco Wijckmans heeft het plan geschreven namens Parksjtad in Transitie en ingediend bij IBA Parkstad.
Een plan bedoeld voor alle Parkstad gemeentes. Natuurlijk vinden wij het een fantastisch plan waarin alle doelstellingen die Parksjtad in Transitie ambieert in terug komen. Maar jullie instemming geeft daarin de doorslag en dat kan door het plan te ‘liken’. Klik ‘Bewoners maken Parkstad’; scroll naar beneden waar de ideeën staan tot Stadswerkplaats en klik op het grijze hartje. Het wordt dan rood.
We kunnen nog heel wat likes gebruiken. Dus als je je hier in kunt vinden graag een dikke like geven (klik op het hartje onder de koptekst Stadswerkplaats).

Alvast bedankt!

Hier volgt de tekst:

De Stadswerkplaats,
het midden tussen een Fablab en een klassieke werkplaats, een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en experimenteren. Van de 3D printer tot een plek waar je metaal, houtbewerking en groeneducatie kunt uitvoeren. Een creatief, technische gebouw omgeven door een prachtige grote tuin met kas waarbinnen(en buiten) een heleboel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.

In de Stadswerkplaats werken lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties samen met reguliere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten gestoken in een jasje van duurzaamheid. Hier stimuleren wij de veerkracht in de samenleving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar een ieder zich kan ontplooien.

Het plan
Ik mis een omgeving waar ik mijn creativiteit kwijt kan, een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant waar mensen van alle niveaus kunnen werken aan individuele- maar ook gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. Het is de basis van integratie. Het lijkt op een Fablab maar het is ook een klassieke werkplaats. Er staan basis hout- en metaalbewerkingsmachines maar ook computers en een 3D printer en je kunt er leren programmeren maar ook lassen, smeden en houtbewerken. Daarnaast biedt de tuin de mogelijkheid je te verdiepen in ecologische technieken van bijvoorbeeld voedselproductie. Je kunt er zelfstandig aan projecten werken. Het geheel wordt aangevuld door een grote sociale component, in de vorm van een Kletscafé, de ontmoetingsplek binnen de Stadswerkplaats waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten en hun creatieve ideeën kunnen delen. Het is een verzamelplek voor veel organisaties die met hun specialiteit een bijdrage leveren aan het grote geheel. Alles gegoten in een duurzaam jasje en met oog voor de toekomst.

Visie
Het zijn roerige tijden: het klimaat akkoord van Parijs houdt ons een spiegel voor, Palet 3.0, migranten stromen binnen in de hoop op een veilig en gezonde toekomst. De noodzaak onze stijgende economie in het zadel te houden. Maar ook een schrijnend tekort aan technisch opgeleid personeel en een maatschappij waar teveel mensen aan de zijlijn staan.

Wat de boer niet kent dat eet hij niet is een van de redenen waarom scholieren niet kiezen voor technische beroepen. Een “lekker rustig” baantje op kantoor betaalt veel beter is het andere. Techniek moet je ervaren en al van jongs af aan, je kunt je er in ontplooien en je kunt er veel voldoening van krijgen. En plat gezegd: je kunt er goed geld in verdienen!

In schril contrast zitten hele groepen mensen ‘thuis op de bank’ zonder adequate scholing of zijn stukgelopen in hun werk. Maar ook mensen die naast hun dagelijkse werkzaamheden creatieve invulling of verdere ontplooiing zoeken. De stadswerkplaats is dan de opstapplek om een nieuwe start te maken, te snuffelen aan de mogelijkheden, een hobbymatige uitdaging of gewoon het voortraject van een re-integratie proces.

Parksjtad in Transitie timmert aan de weg om dit te bewerkstelligen. Wij nodigen u van harte uit.

Vergelijkbare berichten