Stadswerkplaats Heerlen is een professionele hout- en metaalwerkplaats voor iedereen toegankelijk. Het is een voor iedereen toegankelijke ruimte waar men, gebruik makende van een technisch middel naar hartenlust kan experimenteren met techniek en ambacht, en dit in de meest brede zin van het woord.

Ontdek je eigen creatieve kant en ga de verbinding aan met de mededeelnemers van de Stadswerkplaats. Voor de één geeft dit verrijking en invulling van zijn vrije tijd in het werkende leven en voor de ander is dit de opstap naar een volwaardig participeren in de samenleving.

Stadswerkplaats Heerlen richt zich op alle mensen, werkend, werkeloos, jong, oud, ‘rugzakje’ en /of afstand tot de arbeidsmarkt iedereen is welkom. Van jong tot oud kan iedereen, onder begeleiding, vakkennis opdoen en creatief bezig zijn. Wij bieden deelnemers de mogelijkheid de verbinding te zoeken en sluiten daarbij niemand uit. De Stadswerkplaats is een uitermate geschikt verbindingsmiddel.

De basis van de Stadswerkplaats ligt in het ambacht. Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te kunnen oefenen. Hierin ontbreekt niet de mechanisering en automatisering. Het aanleren van dit ambacht wordt aangeboden in de vorm van een professionele hout- en metaal werkplaats en ruimte voor creatieve kunsten.

De deelnemer bepaalt zelf de inhoud van zijn traject. De Stadswerkplaats staat voor sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding, vergroten van de zelfredzaamheid, armoedebestrijding,  duurzaamheid,  vakmanschap en in bredere zin het verspreiden van het ambacht door middel van het geven van specifieke workshops.

Contact: stadswerkplaatsheerlen @ gmail.com

Website: www.stadswerkplaatsheerlen.nl