Werkdagen buurttuin in aanleg Dobbelsteijnstraat Heerlen

Werkdagen buurttuin in aanleg Dobbelsteijnstraat Heerlen

Vanaf het begin van de zomer is de buurttuin in aanleg Dobbelsteijnstraat Heerlen een belangrijke activiteit van de werkgroep permacultuur van Transition Town Parksjtad. De tuin is nu voor 3/4 aangelegd. Op zaterdag 2 en 9 november zijn er werkdagen van 10.00u tot 16.00u waar een ieder een steentje kan bijdragen. Verder is er elke…

Prijsvraag voor naam nieuwe buurttuin in MSP, Heerlen

Prijsvraag voor naam nieuwe buurttuin in MSP, Heerlen

Bewoners uit de wijk MSP in Heerlen hebben samen met gelijkgestemden plannen en voorbereidingen gemaakt om de wijk mooier te maken. Op een braakliggend terrein aan de Dobbelsteijnstraat willen zij samen met de buurtbewoners een buurttuin aanleggen. Zij hebben toestemming gekregen van Woonpunt, die eigenaar is van het perceel, om het voor 3 jaar te gebruiken. Gemeente Heerlen is blij met dit initiatief en samen met Woonpunt faciliteren ze de aanleg van de buurttuin. Er wordt nog gezocht naar een leuke geschikte naam voor de buurttuin aan de Dobbelsteijnstraat. Hiervoor is een prijsvraag uitgeroepen.