RepairCafé GeredGoed in de Ruilwinkel Kerkrade

Zaterdag 31 maart schuift het RepairCafé GeredGoed weer een eindje op in de regio Parkstad. Dan zijn ze te gast in de RUILWINKEL – Kerkrade (Humanitas) gelegen in Spekholzerheide, Patronaatstraat 4. Net als het Repaircafé is de Ruilwinkel een duurzame onderneming! Ook daar wil GeredGoed de repareergedachte uitdragen om initiatieven uit te lokken zelf een…

|

Lokale economie: een aanzet

Er is een begin gemaakt met ideeën voor een lokale economie vanuit Transition Town Parksjtad. Zo is er tegelijkertijd met een vacature voor vrijwilligers voor het Reparatie Café, een vacature voor vrijwilligers voor een Lokale diensten en goederen ruilsysteem ingediend bij de vrijwilligerscentrale Parkstad.

Er is wat onderzoek gedaan naar wat er op het ogenblik op dit gebied gaande is en we hebben een pamfletje (zie: https://parkstad-in-transitie.nl/?p=3947) gemaakt dat op kleine schaal verspreid is. De tekst van het pamflet en artikel kan nog mooier gemaakt worden. Het is in ontwikkeling.

|

Lokale goederen en diensten ruilsysteem in Parksjtad (LETS)

Wat is Lets? Onze huidige “groei-dwang-economie” kent vele nadelige gevolgen: milieuvernietiging, tweedeling, hebzucht en sociaal isolement. Tegelijk met de ontwikkeling, gericht op een grootschalige economie met één Europese munteenheid, ontstaan er wereldwijd, en óók in Nederland kleinschalige economische initiatieven die voortborduren op ruilhandel en buren -en vriendenhulp. Ze worden Letskringen genoemd. Lets staat voor Local…

EERSTE REPARATIEDAG ‘GERED GOED’ ZATERDAG 20 NOVEMBER

Wat doe je met iets wat kapot is, maar te mooi of te dierbaar om het weg te gooien? MISSCHIEN IS HET TE REPAREREN….! Zie ook www.repaircafe.nl en hieronder de aanleiding, doelstelling en inspiratie tot de oprichting hiervan. Op zaterdag 20 november wordt het reparatiecafé om 13.00 uur feestelijk geopend aan de poort van de…