|

Repaircafé Parkstad Limburg met workshop haken en infostand LETSVoorElkaar!

Zaterdag 28 maart is er van 14 tot 17 uur Repaircafé in Activiteitencentrum The Break aan de Schandelermolenweg 24 in Heerlen.

Repaircafé
Repareren zit niet meer in ons bloed. Daar moet verandering in komen! Gun uw kapotte spullen een tweede leven, gooi niet meteen alles weg! Het Repaircafé is er om samen met u te proberen die kapotte spullen weer aan de gang te krijgen, te repareren. Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Het Repaircafé probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repaircafé laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.
Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

P1030647

Workshop
Tijdens het Repaircafé, van 14.30 tot 16.30 uur kunt u kennismaken met haken want haken is hot! Els Schenk laat zien hoe haken en duurzaamheid samen gaan, hoe kleding die te eng is weer passend gemaakt kan worden, en dat saaie T-shirt opeens weer een leuke frisse uitstraling krijgt. U zult verbaasd zijn! De workshop is gratis, evt. materiaal tegen inkoopsprijs. Aanmelden mag maar is niet nodig, ervaring ook niet.

Infostand Ruilkring “LETS VOOR ELKAAR” tijdens Repaircafé.

logo-LetsVE_kleinZeer actueel tegenwoordig zijn andere vormen van ruilmiddelen, diensten voor diensten etc. Een groep die zich daarmee bezig houdt is de “Ruilkring Lets voor Elkaar”.

Wat is de LETSgedachte?
De geldgerichtheid van het hedendaagse leven gaat ten koste van het sociale aspect. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten kunnen we het leven een stuk gemakkelijker en prettiger maken. Het platform biedt deelnemers de gelegenheid zelf diverse diensten aanbieden en tegelijkertijd gebruik te maken van de kwaliteiten van een ander. Bij het ruilen komt geen geld kijken, de Ruilkring werkt met een eigen ruilmiddel, de Spark.

Hoe is de LETS Ruilkring ontstaan?
De Ruilkring “Lets voor Elkaar” is einde vorig jaar opgericht. Op internet is het platform letsvoorelkaar.nl in gebruik genomen waarop iedereen in Parkstad zijn of haar diensten kan aanbieden.

Is uw belangstelling gewekt? Kom dan naar de LETS infostand tijdens ons Repaircafé, Hans Roumen zal u graag een en ander uitleggen.

Tot ziens in The Break in Heerlen!


Vrijwilligers
Het Repaircafé is dringend op zoek naar vrijwilligers.
Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur? Loop dan eens naar binnen tijdens het Repaircafé, u ziet dan onze vrijwilligers in actie. Of neem contact met ons op via de contactpagina (klik hier).

Wanneer is er weer Repaircafé?

  • Zaterdag 18 april van 10 tot 13 uur Dienstencentrum Op de Boor, Bocholtz.
  • Zaterdag 30 mei van 14 tot 17 uur Activiteitencentrum The Break,
    Heerlen.

Er is gratis entree, een vrije gave is welkom!

Repaircafé Parkstad Limburg

|

Start LETSVoorElkaar ruilkring

LETSVElogoDe ruilkring LETSVoorElkaar is opgezet door een werkgroep van Transition Town Parksjtad. Na een lange aanloop zijn de website en het daaraan gekoppelde registratie-systeem startklaar. Elke inwoner van Parkstad kan zich nu inschrijven en deelnemer worden via de website www.letsvoorelkaar.nl en zijn/haar vraag en aanbod bekend maken.

Op veel plaatsen bestaat er al langer een LETS ruilkring met een eigen virtuele munt, b.v. de Noppes in Amsterdam of de Mats in Maastricht. En nu dus ook in de regio Parkstad.
LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. In een LETSruilkring wisselen deelnemers diensten en producten met elkaar uit, buiten het normale geldsysteem om. Er wordt een eigen ruilmiddel gebruikt, bij VoorElkaar is gekozen voor de Spark als ruilmiddel.

Zaterdag 11 oktober 2014 van 14-00 tot 17-00 uur
is er een bijeenkomst voor belangstellenden en aspirant deelnemers.
De locatie is Alcander gebouw, Schandelermolenweg 24, 6415 GG Heerlen.

Hier wordt de opzet en werking van de ruilkring LETSVoorElkaar toegelicht en is er ruimte voor vragen, ideeën en opmerkingen.
Het is de bedoeling om in de toekomst regelmatig een bijeenkomst / KLETScafe te houden waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen.

De achterliggende gedachten bij een ruilkring zijn divers:
Hoe meer mensen deelnemen in de ruilkring en actief diensten/producten ruilen des te meer sociale interacties. Dat versterkt de sociale structuur en cohesie.
Door zoveel mogelijk elkaar te helpen wordt de verbondenheid in en de participatie aan de gemeenschap groter.
Door zoveel mogelijk met elkaar te delen en gemeenschappelijk gebruik van goederen wordt verspilling en overconsumptie tegengegaan.
Hoe meer diensten in de ruilkring worden uitgewisseld des te veerkrachtiger en zelfredzamer wordt de plaatselijke gemeenschap.

We hopen daarom op een brede belangstelling en veel deelnemers. Iedereen is welkom.
Voor meer inlichtingen en informatie:

Monique Banen, tel. 06 14835537
Toon vd Berg, tel 045 5720262
Of ga naar www.letsvoorelkaar.nl

Ruilplaatje

|

LET-systeem in oprichting – Kartrekkers gezocht

Het is al langer de wens van TTP om een lokale diensten en goederen ruilsysteem op te zetten. Nu worden eindelijk de eerste concrete stappen gezet. Er wordt een kartrekkers-bijeenkomst gehouden op donderdag 13 juni in Heerlen 19.30u-21.30u. De lokatie wordt later bekent gemaakt. Frits Meessen en Leo de Groot zijn de initiatiefnemers. Echter Leo…

|

Lokale economie: een aanzet

Er is een begin gemaakt met ideeën voor een lokale economie vanuit Transition Town Parksjtad. Zo is er tegelijkertijd met een vacature voor vrijwilligers voor het Reparatie Café, een vacature voor vrijwilligers voor een Lokale diensten en goederen ruilsysteem ingediend bij de vrijwilligerscentrale Parkstad.

Er is wat onderzoek gedaan naar wat er op het ogenblik op dit gebied gaande is en we hebben een pamfletje (zie: https://parkstad-in-transitie.nl/?p=3947) gemaakt dat op kleine schaal verspreid is. De tekst van het pamflet en artikel kan nog mooier gemaakt worden. Het is in ontwikkeling.

|

Lokale goederen en diensten ruilsysteem in Parksjtad (LETS)

Wat is Lets? Onze huidige “groei-dwang-economie” kent vele nadelige gevolgen: milieuvernietiging, tweedeling, hebzucht en sociaal isolement. Tegelijk met de ontwikkeling, gericht op een grootschalige economie met één Europese munteenheid, ontstaan er wereldwijd, en óók in Nederland kleinschalige economische initiatieven die voortborduren op ruilhandel en buren -en vriendenhulp. Ze worden Letskringen genoemd. Lets staat voor Local…

EERSTE REPARATIEDAG ‘GERED GOED’ ZATERDAG 20 NOVEMBER

Wat doe je met iets wat kapot is, maar te mooi of te dierbaar om het weg te gooien? MISSCHIEN IS HET TE REPAREREN….! Zie ook www.repaircafe.nl en hieronder de aanleiding, doelstelling en inspiratie tot de oprichting hiervan. Op zaterdag 20 november wordt het reparatiecafé om 13.00 uur feestelijk geopend aan de poort van de…