Transition Town Parksjtad wordt Parksjtad in Transitie

Transition Town Parksjtad wordt Parksjtad in Transitie

Nieuwe naam voor Transition Town Parksjtad Transition Town Nederland heeft zijn naam veranderd in Transitie Nederland. Ook een aantal Nederlandse TT-initiatieven hebben afgezien van de Engelse naam. Op de laatste bestuursvergadering is gesproken over een naamsverandering wegens de niet Nederlandse toon van Transition Town Parksjtad. Er is een poll uitgezet onder de kerngroep leden en deze  is verrassend…