|

Lokale goederen en diensten ruilsysteem in Parksjtad (LETS)

Wat is Lets? Onze huidige “groei-dwang-economie” kent vele nadelige gevolgen: milieuvernietiging, tweedeling, hebzucht en sociaal isolement. Tegelijk met de ontwikkeling, gericht op een grootschalige economie met één Europese munteenheid, ontstaan er wereldwijd, en óók in Nederland kleinschalige economische initiatieven die voortborduren op ruilhandel en buren -en vriendenhulp. Ze worden Letskringen genoemd. Lets staat voor Local…