| |

Towards a Nonviolent world Open Avond 20 September 2017

“Als je de Vrede wilt, kan je Vrede leren.”

Tijdens de Vredesweek is er een unieke gelegenheid om een groep mensen te ontmoeten die de “Vrede leren”. Hier een uitnodiging voor een open avond van de cursus “Towards a Nonviolent World” van de trainers.

20.15u Natuurvriendenhuis Eikhold, Valkenburgerweg 72, Heerlen

In het kader van de Vredesweek, met als thema “de kracht van verbeelding” willen we graag mensen uitnodigen om van de deelnemers van de training “Learning Peace” te horen.

23 jonge mensen uit Palestina, Egypte, Turkije, Georgië, Armenië, Italië, Romenië, Duitsland en Nederland zijn negen dagen samen in Heerlen voor een training over vrede en geweldloosheid. Ze leren over geweld, conflict en creatieve geweldloze manieren om hiermee om te gaan, en hoe ze een actievere rol kunnen spelen om meer vrede te brengen in henzelf, hun omgeving en de samenleving.

Dit is de vierde training onder de naam “Towards a Nonviolent World”, dat een programma is voor jongeren werkers, om kennis en vaardigheden op te doen in bovengenoemde thema’s, door middel van participatief leren. We zullen een creatief programma hebben deze avond, waarop deelnemers hun ervaringen delen van de landen waar ze vandaan komen en wat ze geleerd hebben in de afgelopen week. Het wordt interactief en er is tijd voor ontmoeting en uitwisseling. De voertaal is Engels.

Graag horen we van u of u komt: stuur een mailtje aan nina.towardsanonviolentworld(at)gmail.com om u aan te melden.

Hartelijke groeten van het team (Nina, Marcus en Christina) en de rest van de groep!

Meer informatie: https://towardsanonviolentworld.org

Vergelijkbare berichten