|

(Transition-) Initiatief zoekt nemer

Wij willen de hort op!

Met bovenstaande kop heeft Jeanette Wolters een plan gelanceerd van 13 A4tjes. Op zaterdag 10 januari 2015 is de 1e meeting in café Pelt, Pancratiusstraat 48 Heerlen, om 15.00 uur. Toegezegd hebben alvast leden van het Landhuis Maastricht, Transition Town Parksjtad en Heilig Boontje i.o.

bos

Inleiding

In deze regio, die zich kenmerkt door een periode van transitie (van oude – fossiele – naar nieuwe – duurzame – energie), willen wij het concept van Transition Towns een tastbare plek geven – een locatie binnen een van de gemeenten van Parkstad Limburg zotuindat de inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg kunnen zien dat het anders kan en moet. Wij willen de hort op in en met een sociale, zelfvoorzienende duurzame gemeenschap. Daartoe zoeken we een stuk grond (perceel van circa drie hectare) dat we in bruikleen krijgen en waar o.a. het volgende wordt ingericht:

  1. een informatiecentrum over duurzaamheid
  2. een ecodorp met energiezuinige en zelfvoorzienende woningen (bijv. strobalenbouw, earth ship)
  3. een ‘eetbaar bos’ aangelegd volgens de principes van permacultuur
  4. een speel- en leertuin voor kinderen
  5. een sociaal bedrijf voor re-integratie van langdurig werklozen, ex-verslaafden en gehandicapten
  6. een energiecentrale
  7. een (kinder)boerderij
  8. verblijfsmogelijkheden (camping/ B&B)

De eerste versie van het plan is hier te lezen: plan perma in Parkstad

 

 

Vergelijkbare berichten