Transition Town Parksjtad op Maatschappelijke Beursvloer

Op donderdag 25 april stroomden zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties in grote getale toe bij het Parkstad Limburg Stadion.ParkstadLimburgStadion1

Bijna 80 organisaties en 70 bedrijven waren daar aanwezig bij de eerste Maatschappelijke Beursvloer Parkstad. Tijdens de twee uur durende beursvloer werden ruim 230 matches gemaakt: bedrijven maakten afspraken met organisaties om menskracht, faciliteiten, kennis of goederen in te zetten voor de maatschappelijke organisatie. En dat allemaal met gesloten beurs.

Matches TTP
Gonnie Vroomen en Janine Muijlkens slaagden erin om twee graafmachines te regelen voor de permacultuur werkgroep voor hun nieuwe project plus voedsel veilige aarde. Verder een geheel vrijblijvend en uitgebreid gesprek bij een notaris te Kerkrade over stichtingsvormen etc. Eventuele hulp van scouting Lucia dmv. leveren van handige vrijwillige kinderen/jeugd te Simpelveld bij het organiseren van Kidz Café (Repair Café voor kinderen). En diverse contacten om meer vrijwilligers te kunnen krijgen.

Vrijwilligerswerk: vraag en aanbod
De Maatschappelijke Beursvloer Parkstad is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen elkaar ontmoeten op de beursvloer. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om met gesloten beurzen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor steeds meer bedrijven in Parkstad een thema, zoals wel bleek uit het grote aantal ondernemers dat in het Parkstad Limburg Stadion aanwezig was. De Beursvloer bood ondernemers de kans om concrete invulling aan hun MVO-beleid. Al snel bleek dat wat zij te bieden hebben, voor maatschappelijke organisaties vaak zeer gewenst. Organisaties met de hulp van de ondernemers de kans om hun uw organisatie verder professionaliseren of onvervulde wensen realiseren.

Stichting Roda JC Kerkrade midden in de maatschappij is dan ook partner van het platform Parkstad AanZet en zet zich door het organiseren van de maatschappelijke beursvloer samen met andere maatschappelijk betrokken organisaties in voor de Limburgse maatschappij. Verenigingen en bedrijven aan elkaar koppelen ziet het platform als een belangrijke taak in deze maatschappij.

Platform Parkstad aan Zet
De Maatschappelijke Beursvloer Parkstad is een initiatief van het platform Parkstad aan Zet. Het platform is een initiatiefgroep die een duurzame impuls wil geven aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Parkstad. De beursvloer was de eerste activiteit waarmee het platform hier invulling aan wil geven. De projectcoördinatie was in handen van Parkstad aan Zet, organisatie voor betrokken ondernemen in Parkstad. Parkstad aan Zet is een project van welzijnsorganisaties Alcander en Impuls. De overige leden van het platform ondersteunen de Beursvloer door het beschikbaar stellen van faciliteiten en menskracht. www.parkstadaanzet.nl

Vergelijkbare berichten