Uitnodiging (digitale) informatiebijeenkomst windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben dit jaar de tweede fase (marktconsultatie) van het project Windenergie Parkstad-Zuid doorlopen. Er zijn plannen ingediend voor Windenergie in Parkstad-Zuid en een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de plannen getoetst aan de voorwaarden die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Graag brengen wij u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij nodigen omwonenden, ondernemers, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden van harte uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst over het project `Windenergie Parkstad-Zuid’ op:

Donderdag 16 december 2021 van 19.00 tot 20.30.

Waar staan we nu?

Op 8 juni 2021 spraken we tijdens een digitale informatiebijeenkomst over initiatiefnemers die plannen gingen indienen voor het project Windenergie Parkstad-Zuid. Ook gingen we met u in gesprek over het onafhankelijk deskundigenpanel dat de plannen van de initiatiefnemers beoordeelt op basis van de voorwaarden die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Op 30 juni 2021 heeft u in een online sessie met de initiatiefnemers meegedacht over de inhoud van de plannen. Drie initiatiefnemers hebben eind juli 2021 concrete plannen ingediend voor windmolens in Parkstad-Zuid. in hun plannen hebben zij aangegeven waar en hoe de windmolens het beste binnen de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Onlangs heeft het onafhankelijk deskundigenpanel de plannen getoetst aan de voorwaarden. Op basis van het advies van het onafhankelijk deskundigenpanel werken de colleges nu een raadsvoorstel uit. De gemeenteraden beslissen begin 2022 of op basis van de plannen die het beste voldoen aan de voorwaarden de volgende stap (fase 3: vergunningaanvraag) kan worden gezet in het project Windenergie Parkstad-Zuid.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Terugblik op het proces tot nu
  • Toelichting ingediende plannen
  • Besluitvorming begin 2022
  • Vooruitblik vervolgstappen

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen organiseren we een online bijeenkomst in de vorm van een webinar. Deelnemen kan via een computer, tablet of smartphone met internetverbinding.

Wanneer?

Donderdag 16 december 2021 van 19.00 tot 20.30.

Hoe?

Digitaal. U ontvangt na uw aanmelding een e-mail met informatie om aan het webinar deel te nemen.

Wilt u deelnemen?

Schrijf u dan uiterlijk dinsdag 14 december 2021 in via: www.windenergieparkstad.nl/aanmelden.

Wilt u meedoen, maar kunt u zich niet via e-mail aanmelden? Of beschikt u niet over de mogelijkheid om online deel te nemen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14045.

Er worden tijdens het webinar opnames gemaakt van de gesprekstafel. Die kunt u vanaf 23 december 2021 terugkijken via: www.windenergieparkstad.nl.

Website en e-mail update

Vervolgbijeenkomsten over Windenergie in Parkstad-Zuid kondigen we voortaan aan via de website: www.windenergieparkstad.nl en per e-mail update via info(at)windenergieparkstad.nl.

Wilt u uitnodigingen blijven ontvangen of op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze e-mail update. Dit kan door een e-mail te sturen naar info(at)windenergieparkstad.nl met als onderwerp: ‘aanmelden updates’.

Tot slot: De organisatie heeft hun best gedaan zoveel mogelijk omwonenden van dit project via een brief op het eigen (woon- of bedrijfs-)adres te informeren. Spreekt u andere geïnteresseerden, of kent u belangstellenden met een ‘nee-nee-sticker’ op de brievenbus, attendeer hen dan gerust op deze uitnodiging.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via info(at)windenergieparkstad.nl

Vergelijkbare berichten