Van Werkgroep Voetafdruk Nederland

Jan Juffermans
Jan Juffermans

Werkgroep Voetafdruk houdt zich bezig met de gebruiksruimte van onze aarde (leef je op een grote voet, of gebruik je een eerlijk aarde-aandeel?)

‘Naar Footprint Justice’ 

Op 20 november 2016 mocht Jan Juffermans de ‘Domela Nieuwenhuis-lezing’ houden in het naar deze beroemde politicus genoemde museum in Heerenveen. Ondanks code geel die dag ging de lezing, die ging over code rood voor de Aarde, gewoon door.

Voor deze gelegenheid had Jan een nieuwe presentatie gemaakt met de titel: ‘Naar Footprint Justice’. De ondertitel: ‘Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht?’ viel binnen het DN-gezelschap in goede aarde. Domela Nieuwenhuis was uitgever van het tijdschrift ‘’Recht voor Allen’’ en was ook vredes-activist. Op de site vindt u de gebruikte power-point-presentatie en het hoofdredactioneel commentaar op de lezing uit de Leeuwarder Courant op de dag erna. domelanieuwenhuislezingnovemberd2016heerenveen

Living Planet Report 2016

Door het Wereld Natuur Fonds, en met gegevens van onder andere het Global Footprint Network, wordt elke twee jaar het ‘Living Planet Report’ gepubliceerd. Hierin vooral gegevens over de biodiversiteit, de Living Planet Index, en de mondiale Voetafdruk. In deze editie zijn ook onderzoeksgegevens van het Stockholm Resilience Centre opgenomen, de Planetary Boundary’s. Deze 11e editie van het Living Planet Report laat zien dat de populatiegrootte van gewervelde dieren in 42 jaar met bijna 60 procent is gedaald. Als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorgaat, kan de omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met 67 procent zijn afgenomen. Zie het rapport via de site www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/livingplanetreport.

Oxfam/Novib en de Footprint

In diverse rapporten van de laatste jaren wordt door Oxfam/Novib vaker van Footprints gebruik gemaakt, zoals de Carbon Footprint, de GHG Footprint (klimaatgassen), en de Footprint van voedsel.

Het rekening houden met de grenzen aan de Aarde, en natuurlijk ook de rechtvaardige verdeling van de resterende grond en grondstoffen, krijgen extra aandacht. Zie de voorbeelden op genoemde site via www.voetafdruk.eu/nieuws/_201609oxfamnovibgebruiktvoetafdruk.html.

Quoteren van schaarse delfstoffen

Op 17 oktober 2016 promoveerde Theo Henckens bij de Universiteit Utrecht op een proefschrift over het veilig stellen van schaarse delfstoffen. Dit proefschrift is een prachtige aanvulling op de voorstellen van onder andere de Werkgroep Voetafdruk Nederland om tot het quoteren van CO2 of Voetafdruk te komen teneinde ons gebruik van grondstoffen te beperken. Aangezien de genoemde delfstoffen helaas niet zijn opgenomen in het Voetafdrukmodel, is dit een belangrijke aanvulling erop. Het proefschrift is te vinden via www.voetafdruk.eu/nieuws/_20161017quoterenvanschaarsedelfstoffen.html.

Noodzaak bevolkingsbeleidlogo Werkgroep Voetafdruk

Op de site van Husserl publiceerden Hans Lyklema en Jan Juffermans een artikel hierover. De gedachtes die hierin geformuleerd staan vormen de kern van de boodschap van onze werkgroep. Lees het artikel: http://www.husserl.nl/… .

Vergelijkbare berichten