| | |

Vaste ruimte voor Parksjtad in Transitie

aulaRepairCafe
De aula waar het Repair Café komt

Na 2,5 jaar onderhandelen hebben we eindelijk uitsluitsel gekregen dat we een vaste ruimte hebben voor 3 jaar in de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam Sam in Zeswegen.
De andere partners in de BMV hebben ons er graag bij, zoals o.a. de school, Vrouwencentrum De Heksenketel en stichting buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken.
Met name voor het Repair Café is het erg prettig dat we nu een opslagruimte hebben waar apparaten, machines en onderdelen opgeslagen kunnen worden. Het Repair Café kan in de aularuimte plaatsvinden. Dat betekend een extra lokatie en daardoor komt ook de behoefte aan versterking van het reparatie-team aan de orde.
Bovendien hebben we een klaslokaal ter beschikking voor het houden van vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten. De ruimte is per 1 november beschikbaar voor ons.
We hadden een stuk genaamd STADSWERKPLAATS opgesteld om onze argumenten voor een vaste ruimte over te brengen.
Enkele ambtenaren van gemeente Heerlen hebben erg hun best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Daarvoor was er een subsidie verzoek opgesteld met o.a. de volgende argumenten:

Argumenten
1.1 Stichting TTP levert met De Stadswerkplaats een bijdrage aan de doelstellingen van Gezond In De Stad (GIDS).
Gemeente Heerlen heeft gezondheid en preventie voor alle leeftijdsgroepen tot speerpunt van beleid (GIDS) gemaakt. De activiteiten in het kader De Stadswerkplaats van TTP met betrekking tot tuinieren via permacultuur leveren een wezenlijke bijdrage aan onze programmalijnen ‘gezondheids-zelfmanagement’ en ‘bewustwording en stimuleren gezonde leefstijl’. Voor jongeren vallen deze onder de doelstellingen van de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). Bovendien exploiteert de stichting een biologische moestuin in Heerlen welke toegankelijk is voor iedereen waardoor ook sociale ontmoeting wordt gestimuleerd op een toegankelijke manier.
Afbeelding 1: Hier komt het Repair Cafe
1.2 Stichting Transition Town Parksjtad levert een belangrijke educatieve bijdrage aan de door de gemeente gewenste duurzaamheidsdoelstellingen;
De stichting draagt middels het Repair café op participerende wijze bij aan duurzaamheid. Ook kunnen zij vanuit De Stadswerkplaats in het basisonderwijs duurzaamheidseducatie verzorgen met betrekking tot thema’s als voedselverspilling, hergebruik materialen en groen-educatie. Hierdoor worden kinderen op jonge leeftijd al bewust gemaakt van het belang van duurzaamheid in hun directe omgeving en krijgen ze concrete handvatten aangereikt hoe dit in de praktijk te brengen.
1.3 De stichting kan met een 3-jarige subsidieperiode functioneel en fysiek voldoende continuïteit bieden om een vaste plek te verwerven in het Heerlense vrijwilligersaanbod.
Stichting TTP kan met het subsidie voor huisvesting van De Stadswerkplaats effectief blijven werken aan haar met de gemeente Heerlen gedeelde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en sociale redzaamheid.
1.4 De functie ‘De Stadswerkplaats’ is een waardevolle toevoeging aan de reeds in de BMV aanwezige functies.
Stichting TTP staat voor een duurzame samenleving en stimuleert dit met educatieve en participerende activiteiten op een concrete, lokale schaal. De huidige partners juichen, ook op basis van hun eigen doelstellingen en opdrachten, de komst van de stichting unaniem toe. Daarbuiten zal de stichting activiteiten in en voor andere buurten blijven organiseren met de BMV Sam Sam als uitvalsbasis. Ook zal de bestaande moestuin in Meezenbroek gehandhaafd blijven.

Binnenkort komt er een bijeenkomst waarbij iedereen uitgenodigd wordt om mee te denken en mee te doen om dit tot een succes te brengen.

Vergelijkbare berichten