Verslag 17 april Transition Town Parksjtad avond

Door Aline Twilt

Er waren 18 mensen op 17 april aanwezig.

Op de Informatie en uitwisseling-avond van Transitiestad Parkstad heeft Leo de Groot aan de hand v.e. fotopresentatie verteld over de activiteiten van de Werkgroepen Repaircafé en Permacultuur en vragen uit de groep beantwoord. Actueel is het project in Meezenbroek vlakbij de vijvers, waar we voor 3 jaar een perceel kunnen gebruiken om een eetbare stadstuin aan te leggen. De werkgroep permacultuur heeft een mooi ontwerp gemaakt welke uitgetekend is door Vincent Engelgeer voor een braakliggend stuk grond aan de Dobbelsteijnstraat.

Concept ontwerp Tuin Doppelsteijnstraat + benaming
Concept ontwerp Tuin Doppelsteijnstraat + benaming

Zodra de laatste hindernissen zijn genomen hopen we van start te kunnen gaan. Na de pauze volgde een voorstellingsronde van de aanwezigen. Vervolgens werden er 3 groepjes gevormd die zich bogen over 2 vragen.

Daarna werd het resultaat van de groepjes gepresenteerd.

Vraag 1. Wat vind je belangrijk voor TTP?

Overzicht van de groepjes
Overzicht van de groepjes
Groepje aan het werk
Groepje aan het werk
Groepje aan het werk
Groepje aan het werk
Groepje aan het werk
Groepje aan het werk

Groep 1.

 • De wereld beter achterlaten dan je aantrof, trouw zijn aan jezelf en terug naar de/je bron
 • Natuur zuiver
 • Harmonie
 • Respect
 • Connectie maken met jezelf

Groep 2.

 • Repaircafé
 • Permacultuur
 • Voeding
 • Sociale Verbinding
 • Duurzaam Wonen
 • Bewust wording algemeen
 • Burgersinitiatief/onafhankelijk
 • Natuurlijk leven

Groep 3.

 • Earthship’s
 • Consuminderen
 • Voorlichting en Kennis delen
 • Werkplaats – je eigen dagelijks leven als werkplaats en de opgedane kennis delen
 • Onderzoek en ontwikkeling van zonne-, wind-, vrije energie
 • Productie gezonde voeding
 • Zuivere(n) grond en omgeving
Presentatie
Presentatie
Aandachtig gehoor
Aandachtig gehoor
Presentatie
Presentatie
Presentatie
Presentatie

Vraag 2. Welke bijdrage wil ik leveren? Wat wil ik zelf bijdragen aan TTP?

Groep 1.

 • In Transitie van maatschappij naar samen-leving je eigen steentje bijdragen.
 • Kennis vermenigvuldigen door te delen
 • Duurzame materialen
 • Natuur geneesmiddelen
 • Voorbeeldfunctie, niet veel praten maar doen.
 • Niet normerend zijn
 • Samenwerking en verbinden
 • Eigen talenten inzetten

Groep 2.

 • Doen in de praktijk b.v. voedingsbos aanleggen
 • Kennis delen – Proefondervindelijk kennis vergaren
 • Expertise verzamelen ‘technisch inzicht verzamelen’ .
 • Aan de slag in buurttuin bij Cita Verde + Meezenbroek Vijver: zo opdoen en delen van ervaring en implanteren in eigen tuin.
 • Bijenkast bewerkstelligen
 • C.B.S project mee aan de slag
 • In eigen gemeente T.T, principe implementeren

Groep 3.

 • Voorwerpen ruilen en diensten uitwisselen.
 • Informatiebank opzetten, kennis opdoen en uitwisselen
 • Concrete Werkplaats opzetten t.d.v locale Transition projecten en hergebruik en ontmoetingsplek/kennis delenplek
 • Insectenhotels aanleggen
 • Werken met orgonite (= vrije energie die er is om en door je heen)
 • Kruiden op het balkon gaan kweken
 • Gezonde voeding telen (zonder pesticide) en verwerken in de keuken www.makkelijkemoestuin.nl

Citaat Aline:

“Ik was geraakt door de grote behoefte aan uitwisseling die achteraf op straat werd voortgezet. De grote vraag is altijd wie neemt initiatief en hoe brengen en houden we de motor op gang. Een verantwoordelijkheid voor ons allen. Ideeën genoeg! Als het aan de initiatiefgroep ligt: Begin zelf met iets wat dichtbij is voor je, deel je kennis, zoek contact, laat weten als je een initiatief wilt beginnen waar mensen bij aan kunnen sluiten, of maak een groepje van 2 of meer rond een concreet onderwerp of initiatief en laat dit de initiatiefgroep weten, dan kunnen wij dit op de website zetten en kunnen anderen weer aansluiten. Start concreet en klein: b.v. met een paar mensen delen hoe je moestuiniert op je balkon, gezonde voeding verwerkt, kennis opbouwt door met elkaar te koken, welke eetbare (on)kruiden je in je eten kan verwerken en hoe of laat weten wat je aan spullen over hebt of wat je nog nodig hebt enz. Laat het ook de initiatiefgroep weten waar behoefte aan is, of hoe en waar we kunnen ondersteunen, ook als jullie opnieuw bij elkaar willen komen om uit te wisselen of dit periodiek zouden willen. Laat het weten!!

Groet Aline”

Vergelijkbare berichten