Verslag 1e informatie bijeenkomst LETS-VoorElkaar

Opening-Lets-VoorElkaar1

Verslag: Toon v/d Berg

Op 11 oktober 2014 was er een eerste informatieve bijeenkomst van belangstellenden in de ruilkring. Met dank aan Alcander hebben we hiervoor gebruik kunnen maken van de mooie en uitstekend geoutilleerde ruimtes van buurtcentrum MSP en jongerencentrum thé Break.

In een kort voorstellingsrondje hebben een tiental bezoekers kennis gemaakt met elkaar en de werkgroep LETS-VoorElkaar. Vervolgens heeft Leo een inleiding verzorgd over de achtergronden van Transition Town Parksjtad en LETS en heeft Monique met een powerpoint-presentatie de opzet en het systeem van de LETS-ruilkring VoorElkaar toegelicht.

Er ontstond al snel een levendig  gesprek over de ins en out van een ruilkring, met verhelderende vragen en nuttige tips.
Onder meer over de mogelijkheden voor het ondersteunen van mantelzorg, het promoten van vraag en aanbod via sociale media, over het betalen in euro’s, het al dan niet conflicteren met een uitkeringsinstantie en de suggestie om in publicaties, logo en folders meer nadruk te leggen op ruilkring en minder op LETS.

Ook het aandachtspunt hoe de ruilkring te laten groeien gaf aardige reacties. Van het ophangen van folders bij lokale winkels, het houden van een bijeenkomst bij buurtgroepen, het meebrengen van introducés, contact zoeken met aanverwante instanties als maatschappelijk werk, buurthulp, platform uitkeringsgerechtigden, zorginstellingen etc.
Raoul, ex-registeraccountant,  vertelde over zijn ervaringen met en visie op het huidige financieel systeem en bood aan om daar een uitgebreidere lezing over te houden. Silvio wil VoorElkaar onder de aandacht brengen in zijn kennissenkring en bij de buurtgroep van het Eikenderveld.

We gaan eerst een proefperiode in voor de ruilkring LETS-VoorElkaar. Waarschijnlijk gaan we nog kinderziektes tegenkomen waar een oplossing voor gevonden dient te worden. Daarom is deelname voor dit jaar nog gratis.

Voor volgende kletscafé bijeenkomsten kan er ruimere publiciteit worden gezocht via wijkkrantjes, dagbladen en folder’s. Wellicht een ruilbeurs organiseren.

Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel.

Opening-Lets-VoorElkaar2

Vergelijkbare berichten