| |

Vredeswandeling ‘Inclusief samenleven’

Het Vredesplatform Heerlen (waar Werkgroep Vredesburo deel van uitmaakt) en het Missionair Overleg Parkstad organiseren op Vredeszondag 26 september a.s. in het kader van de Vredesweek 2021 een wandeling in Meezenbroek met als thema ‘Inclusief samenleven?’. De wandeling begint om 14.00 uur op het plein Maankwartier-noord nabij de ingang van de JUMBO (Spoorsingel).

‘Samenleven’ is een werkwoord. Om een inclusieve samenleving te realiseren, zal er gewerkt moeten worden. Een samenleving in vrede is een samenleving waarin voor iedereen plek is om zich thuis of op zijn gemak te voelen. Waar iedereen gerespecteerd wordt zoals hij/zij is. We gaan tijdens deze Vredeswandeling enkele organisaties in Meezenbroek kort bezoeken die een positieve bijdrage aan ‘Inclusief samenleven’ geven.

Het pluriforme Meezenbroek is een voorbeeld voor Heerlen én voor onze samenleving. Zo in de gauwigheid zien we dat er ‘op loopafstand’ diverse organisaties gehuisvest zijn, die we graag met onze Vredeswandeling willen verbinden. We zullen zo’n 10 bezoekjes doen en thema’s behandelen van elk zo’n 5 – 10 minuten. Bijvoorbeeld de Moskee El Nour: geloof verbindt mensen, maar sluit ook mensen uit. Er zijn enkele instellingen (Woonvorm Radar, Zorgcentra Elfershof en De Regenboog, Mondriaan geestelijke gezondheidszorg) waar de mensen met beperkingen zich ook uitgesloten voelen. We besteden aandacht aan de LHBTQIAP-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, queer, aseksueel en panseksueel) die ook veel met uitsluiting en discriminatie te maken heeft. Er zijn in Meezenbroek enkele scholen (school voor voortgezet speciaal onderwijs De Pyler, school voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg, het Citaverde College, het Herlecollege, RK Speciale school voor basisonderwijs De Griffel) waarbij we kennis nemen van ‘hoe om te gaan met pesten’. Armoede komt ter sprake via Kookpunt Caritas 045 en er is een korte stop bij de Dobbeltuin (Dobbelsteynstraat).

Daarbij kunnen we wellicht met onze Vredeswandeling ook de samenhang met onze samenleving herkennen.

De wandeling zal maximaal twee uur duren en eindigt bij de Elfmorgenstraat. Vervolgens wordt naar Café Pelt, Pancratiusplein 48 gelopen. Daar is gelegenheid om na te praten en voor het delen van indrukken en ervaringen. Er wordt koffie/thee met vla geserveerd.

In verband met Corona (maar ook een maximumcapaciteit) is voor de nazit aanmelding dringend gewenst. Aanmelden kan bij Fely Seijben, e-mailadres f.seijben(at)planet.nl of telefoonnummer 06 10 50 58 64.

**********************************************************************************

Meer informatie:

Wij willen ons inzetten voor vrijheid, waarheid en recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

De Vredesweek 2021 is van 18 tot en met 26 september. Het thema van de Vredesweek is ‘Inclusieve Samenleving’. Zie voor meer informatie over de Vredesweek 2021 https://vredesweek.nl.

Deze (jaarlijkse) Walk of Peace / Vredeswandeling vindt plaats in het kader van de Vredesweek en is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. De Walk of Peace wordt dit jaar voor de zesde maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://vredesweek.nl/walk-of-peace.

Vergelijkbare berichten