| |

Vredeswandeling – Walk of Peace

De werkgroep Vredesburo van PiT is onderdeel van het Vredesplatform Heerlen. In de derde week van september is het vredesweek en wordt er een Vredeswandeling georganiseerd.

De Walk of Peace in Enschede in 2016

Vredeswandeling – Walk of Peace

Vredeszondag 17 september 2017
Start: 14.00 uur, Vredeskapel Akerstraat 35 Heerlen

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over
vluchtelingen of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.

In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september as. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt een wandeling met gesprekken en verhalen die ons met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen).
De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg?

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: “U heeft toch ook vredesidealen? Uit deze met ons. Geef met ons dat signaal af dat Vrede ertoe doet. En dat er ook veel verbinding in Heerlen en Parkstad ontstaat. Want met niets doen, komen uw idealen niet dichterbij!”
De Walk of Peace in Enschede in 2016
*******************************************************************************

Meer informatie:

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd.

Zie ook de website: https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/
Promotiefilmpje Walk of Peace: https://youtu.be/JtFZ0WcKgKw
Er zijn zo’n 40 Heerlense organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de Walk of Peace
Tijdens onze Walk of Peace / Vredeswandeling zullen enkele mensen een korte bijdrage leveren.

Maar centraal zullen ook uw gesprekken staan.
U kunt zich ook als organisatie verbinden aan deze Walk of Peace. Als u dat wenst, dan meld u gerust. Van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Houben en/of Harrie Winteraeken.

ajhouben(at)hetnet.nl       hwinteraeken(at)hotmail.com

Vergelijkbare berichten