|

Werkbezoek wethouder en raadslid aan Stadswerkplaats

Rob legt uit over de werking van een aanslag op de afkortgeleider van de formaatzaag.

Door Remco, initiatiefnemer Stadswerkplaats Heerlen

Op 29 april 2021 was er officieel bezoek, werkbezoek van wethouder Adriane Keulen en raadslid Eliane Geron in een Stadswerkplaats die nog ‘in de steigers’ staat. Adriane Keulen was al in een vroeg stadium geïnteresseerd in het project de Stadswerkplaats. Na het bekijken van de werkplaats en een korte rondleiding langs de aanwezige machines ging het al snel over de meerwaarde van de Stadswerkplaats voor Heerlen e.o. Conclusie was al, en blijft, dat die meerwaarde er zeker is en dat de Stadswerkplaats tussen de creatieve verbindende ideeën die in Heerlen opborrelen zeker een mooie plek gaat innemen. Verbinding door het ambacht.

De machines zijn er, de krachtstroom leidingen moeten nog aangelegd worden. Er wordt een kantoorruimte / keuken / kantine gemaakt en stofafzuiging voor de machines.

Al met al, is het een hele berg werk voordat een stadswerkplaats klaar is. Als het meezit is het gebruiksklaar in juni.

Er zijn al veel aanvragen van allerlei groepen en de gemeente, om gebruik te kunnen maken van de stadswerkplaats. Echter, er kan momenteel niets anders dan de boot nog even afhouden.

Vergelijkbare berichten