| | |

Zaterdag manifestatie “Krimp de luchtvaart” bij Maastricht Aachen Airport

Op zaterdag 14 mei wordt er bij maar liefst zes luchthavens manifestaties gehouden onder de noemer Krimp de luchtvaart. Ook bij de verlies leidende Maastricht Aachen Airport is er een manifestatie van 11.00u tot 14.00u in de Beeldentuin tegenover nummer 90 Geverikerstraat in Beek. Aanwezig zijn sprekers, er is muziek en er is een stiltemoment. De manifestanten vinden dat “vanwege klimaatverandering, luchtverontreiniging en geluidsoverlast de krimp van de luchtvaart noodzakelijk is.

Minister Harbers heeft in het luchtvaartdebat aangekondigd in mei uitspraken te doen ten aanzien van Lelystad Airport. In juni is er een commissiedebat over regionale luchthavens.  Daarom de landelijke manifestaties.

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de corona maatregelen. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid. De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen.

Alarmerende IPCC-rapporten roepen steeds weer op tot krimp van de luchtvaart. De inmiddels definitief geworden Luchtvaartnota en de daaruitvolgende luchtruimherziening monden uit in nog meer overlast en vervuiling, onder meer door laagvliegroutes als gevolg van de opening van Lelystad Airport en een vierde naderingsgebied voor Schiphol boven de provincies Utrecht en Gelderland.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale vrijstellingen.

Zienswijzen en participatietrajecten hebben geen enkel effect gehad om totstandkoming en uitvoering van het beleid te verbeteren.

Overlast is politieke keuze

Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.
Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.
De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling.

Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek.

Programma Beek
11.00 uur
Opening programma. Vluchten kan niet meer? Annie Schmidt
11.10 uur
M.J.F.M. Klaassen huisarts te Oirsbeek van de Stichting Verontruste Artsen. De koopman en de dominee
11.30 uur
Kathleen Mertens. Limburgs Statenlid, Groenlinks. Politieke keuzes m.b.t. klimaat, stikstof, geluidsoverlast
11.40 uur
Ria Strik, Veganist / klimaatactivist. Jong zijn bij steeds sneller toenemende klimaatschade
12.05 uur
Landelijk stiltemoment. Het is al 5 voor 12 geweest voor mens, natuur en klimaat. Hierom houden we 10 minuten stilte ter overpeinzing en de kostbare stilte te ervaren
12.15 uur
Prof.dr. Paul J.A. Borm, PhD, buitengewoon hoogleraar Toxicology HHU-Dusseldorf/lid Gezondheidsraad-cie ultafijnstof/ Lid Gezondheidsakkoord Zuid-Limburg. De toxicologische impact van vliegen.
12.40 uur
Theo Janssen, omwonende uit Beek. Voortschrijdend inzicht van een omwonende.
13.05 uur
dr. Saskia Everts, therapeut. Bestaat dat, therapie voor ons klimaat?
13.25 uur
Eddy Hopman, Klimaatcoalitie Maastricht, Milieubeweging. Duurzaam werk van platform tot cockpit
13.45 uur
Pascale Plusquin. Limburgs Statenlid, Partij voor de Dieren. Sterven dieren uit? En mensen dan?
14.00 uur
Einde actie. Afsluiting & dankwoord

Dit programma is nog onder voorbehoud en kan veranderen en aangevuld worden.

Meer info: https://www.14meimanifestatie.nl

Vergelijkbare berichten